Algemene Voorwaarden Workshops

 

1. ANNULEREN 

 

Ana's Creatief Atelier behoudt zich het recht om ten alle tijde de workshop af te lasten. Dit zal alleen noodziende plaatsvinden. Als dit gebeurt krijgen de betreffende deelnemers van de betreffende workshop het gehele betaalde workshop bedrag teruggestort. 

Als jij zelf je deelname aan de workshop annuleert, krijg je mits je al betaald hebt het volledige bedrag retour.

Annuleer je binnen een week van aanvang van de workshop, dan krijg 50% van het betaalde bedrag terug.

Annuleer je binnen 24 uur van aanvang van de workshop dan kan ik helaas het betaalde bedrag niet meer terugstorten. 

Ana's Creatief Atelier behoudt ten alle tijde het recht om de workshop te annuleren bij te weinig deelnemers. De workshop vindt alleen plaats als er minimaal 10 deelnemers zijn en maximaal 20 deelnemers.

 

2. AANSPRAKELIJKHEID 

Tijdens deze workshops word er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Denk maar aan verf of lijm. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Het advies is om oude kleren aan te trekken.Ik kan je kleding of eigendommen niet vergoeden als deze vervuild of beschadigd raken door de materialen die we tijdens de workshop gebruiken.

Ana's Creatief Atelier aanvaardt geen aansprakelijkheidheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Als een persoon hinder veroorzaakt tijdens de workshop dan heeft Ana's Creatief Atelier het recht om deze persoon te verwijderen. Deze persoon krijgt het betaalde bedrag niet terug.

 

3.BETALING

 

De deelnemer dient 7 dagen na factuurdatum het volledige bedrag te voldoen tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

 

4. KLACHT

 

Heb je een klacht over de workshop neem dan contact op met Ana's Creatief Atelier. Ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn en op te lossen.